Pięć problemów, jakie rozwiązuje program SmartCUW

Pięć problemów, jakie rozwiązuje nasz program:

1. Nieefektywny obieg faktur: Jednym z głównych problemów, z którymi borykają się Centra Usług Wspólnych (CUW), jest nieefektywny obieg faktur. Nasz program oferuje zaawansowane narzędzia do automatyzacji i cyfryzacji procesów związanych z obiegiem faktur, co przekłada się na szybsze przetwarzanie, mniejszą liczbę błędów i większą efektywność.

2. Brak zgodności z przepisami: Wprowadzenie Krajowego Systemu E-faktur (KSEF) i faktur ustrukturyzowanych od 2024 roku wprowadziło nowe wymogi prawne dla CUW. Nasz program zapewnia pełną zgodność z obowiązującymi przepisami, co pozwala uniknąć kosztownych błędów i sankcji.

3. Problemy z bezpieczeństwem danych: Ochrona wrażliwych danych, takich jak informacje osobowe czy szczegóły transakcji, jest kluczowa dla CUW. Nasz program oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych, takie jak szyfrowanie, autentykacja wieloskładnikowa czy monitorowanie w czasie rzeczywistym.

4. Brak integracji z innymi systemami: Współczesne CUW korzystają z wielu różnych systemów, takich jak ERP, CRM czy EZD. Nasz program umożliwia pełną integrację z tymi systemami, co przekłada się na spójność danych, lepszą organizację pracy i większą efektywność.

5. Trudności w zarządzaniu zasobami: Efektywne zarządzanie zasobami, takimi jak czas pracy, budżet czy zasoby ludzkie, jest kluczem do sukcesu CUW. Nasz program oferuje zaawansowane narzędzia do analizy i monitorowania zasobów, co pozwala na lepsze planowanie i optymalizację procesów.